Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại phòng họp 2.3 – Nhà Điều hành, Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Đức Niêm - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tham dự phiên họp, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có ông Bùi Văn Linh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, TS. Phạm Văn Dũng – Trưởng phòng, Thư ký VP Ban Cán sự Đảng, đồng chí Vũ Đăng Thạnh – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức Cán bộ; bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Đại Phong – GĐ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh - Phó Bí thư Đảng bộ, đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng,  đồng chí Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng, đồng chí Y Trou Aliô – Chủ tịch Công đoàn Trường và các đồng chí thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Tại phiên họp, đồng chí Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2018 – 2023 báo cáo tình hình thực hiện các bước thành lập Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu thành viên Hội đồng Trường và giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2020 2025 theo kết quả các bước trong Đề án thành lập Hội đồng Trường.

Đồng chí Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Chủ trì phiên họp 

Đồng chí Phạm Văn Dũng – Trưởng phòng, Thư ký Văn phòng Ban Cán sự Đảng – Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại phiên họp

Trước đó, ngày 25 tháng 9 năm 2020, Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên đã tiến hành bầu các đại biểu tham gia vào Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý, đảm bảo đúng quy định. Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 21 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Thư ký và 19 thành viên với 3 thành viên đương nhiên, 7 thành viên ngoài Trường và 11 thành viên bầu.

Tại Phiên họp thứ nhất, các thành viên Hội đồng Trường tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Đồng chí Bùi Văn Linh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV – Bộ Giáo dục và Đào tạo– Thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biệu tại phiên họp thư nhất

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết thống nhất, tâm huyết, trí tuệ, quyết tâm, các thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ có những đổi mới nhằm xây dựng Trường Đại học Tây Nguyên phát triển ngày càng vững mạnh.

Các thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin