Nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, sáng ngày 01/11/2019, tại Hội trường 60 chỗ, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng lớp Đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ.

Tham dự Khai mạc có PGS.TS. Lê Thị Nam Giang – GĐ TT Sở hữu Trí tuệ - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;  PGS.TS. Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng KH và QHQT; học viên được triệu tập theo Thông báo 2640/TB-ĐHTN-KH&QHQT ngày 22/10/2019.

Phát biểu Khai mạc lớp học, PGS.TS. Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng KH và QHQT đã chia sẻ và nhấn mạnh vai trò của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội cũng như trong hoạt động đổi mới và sáng tạo hiện nay, đồng thời khẳng định việc Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh mở khóa đào tạo chuyên sâu là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

PGS.TS. Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng KH và QHQT phát biểu Khai mạc lớp học

Chương trình học sẽ được triển khai trong vòng 03 ngày từ ngày 01/11 đến ngày 03/11/2019 với sự giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tham gia nghiên cứu và tổ chức biên soạn tài liệu. Về nội dung chương trình học, cụ thể: khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT); đối tượng quyền SHTT – Nhận diện quyên SHTT; các nguyên tắc cơ bản trong xác lập và bảo vệ quyền SHTT; nội dung quyền SHTT; quản lý nhà nước về quyền SHTT; hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về quyền SHTT.

Sau lễ Khai mạc, các học viên được PGS.TS. Lê Thị Nam Giang – GĐ TT Sở hữu Trí tuệ - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh lên lớp nội dung đầu tiên trong chương trình học: “Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ”.

Đại biểu chụp hình lưu niệm với các học viên

Trung tâm Thông tin