Vinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học hè, thi lại, thi cải thiện điểm D học kỳ 2, năm học 2022-2023 và đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2023-2024

1. Kế hoạch học kì hè năm học 2022 - 2023

- Học kỳ 2 năm học 2022-2023 kết thúc vào ngày 23/6/2023.

- Các Khoa thông báo thời gian nghỉ hè của sinh viên từ 26/6/2023 đến 04/8/2023.

- Thời gian đăng kí học hè (2 tuần): Từ 12/6/2023 đến 23/6/2023.

- Thời gian học (5 tuần): Từ 26/6/2023 đến 28/7/2023.

- Thời gian thi lần 1 (1 tuần): Từ ngày 31/7/2023 đến 04/8/2023.

- Thời gian thi lần 2: Vào các ngày thứ 7, chủ nhật kể từ ngày 12/8/2023.

- Mỗi sinh viên chỉ được đăng kí tối đa 04 tín chỉ.

- Điều kiện mở lớp học phần: Tối thiểu 10 sinh viên.

- Chỉ mở lớp cho các học phần học lý thuyết, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

- Đối với học phần đăng kí dưới 10 sinh viên có thể làm đơn mở lớp học phần theo nhu cầu và chịu kinh phí tối thiểu cho 10 sinh viên.

2. Thi lại học kỳ 2 và thi cải thiện điểm D năm học 2022-2023

a) Thi lại học kì 2

- Thời gian thi lại học kỳ 2, năm học 2022 - 2023: Từ 12/8/2023 đến ngày 20/8/2023

- Đối với sinh viên khoa Y Dược có thực hành lâm sàng tại bệnh viện: Vào các ngày thứ 7, chủ nhật kể từ ngày 12/8/2023 hoặc theo đề nghị cụ thể của Khoa Y Dược.

b) Thi cải thiện điểm D

- Thời gian đăng ký thi cải thiện điểm D: Bắt đầu từ khi có điểm lần 1 đến trước ngày thi lại 3 ngày.

- Sinh viên đăng ký và nộp lệ phí thi cải thiện điểm D với số tiền 40.000đ/1 tín chỉ tại Ngân hàng.

- Sinh viên còn nợ học phí và lệ phí thi cải thiện điểm D các học kì trước thì không được đăng kí thi cải thiện điểm D.

3. Đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2023-2024

Sinh viên đăng ký học phần theo quy định:

- Đăng ký sớm và bình thường (04 tuần) từ ngày ngày 10/7/2023 đến hết ngày 04/8/2023;

- Đăng ký muộn: 02 tuần đầu của học kỳ, từ ngày 07/8/2023 đến hết ngày 18/8/2023;

- Rút bớt học phần từ ngày 21/8/2023 đến hết ngày 01/9/2023.