Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

           Thực hiện quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

            Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; Công văn số 5417/BGDĐT-GDĐH ngày 24/11/2021 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối bị tác động của dịch COVID19 và thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP.

            Căn cứ kế họach số 10699/UBND-KGDVX ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19” trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1891/SGDĐT-GDTX ngày 23/11/2021 của Sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

            Thực hiện kế họach số 48/KH-QPAN ngày 17/5/2021 của Trung tâm Giáo dục QPAN trường Đại học Tây Nguyên về việc Giáo dục QPAN năm học 2021-2022.

            Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Nguyên mới thực hiện xong học kỳ I năm học 2021-2022 (phần lý thuyết); phần thực hành (trực tiếp) chưa thực hiện được; đạt được 36,94% chương trình học kỳ I năm học 2021-2022.

            Thực hiện Công văn số 12828 /UBND-KGVX ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc điều chỉnh phương án cách ly tập trung phòng chống dịch COVID- l9; Trung tâm Giáo dục QPAN trường Đại học Tây Nguyên chính thức thôi làm nhiệm vụ cách ly từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

            Trung tâm đã phối hợp với cơ quan, ngành chức năng tiến hành khử khuẩn toàn bộ nhà ở, làm việc và môi trường Trung tâm Giáo dục QPAN; bàn giao cơ sở vật chất và làm công tác chuẩn bị cho học Giáo dục QPAN tập trung.

            Ngày 03 tháng 01 năm 2022 Trung tâm tiến hành Khai giảng Khoá 155 năm học 2021-2022 môn học Giáo dục QPAN của Trường CĐSP tỉnh Đắk Lắk; thực hiện dạy học, kiểm tra và Thi Học phần I, II (trực tuyến)

Để đảm an toàn phòng chống dịch khi học tập trung (12/01/2022), Trung tâm phối hợp với trường CĐSP tỉnh, bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tiến hành Test nhanh Covid19 cho sinh viên nhập học (100% âm tính) và thực hiện 4 giản cách (ăn, ở, sinh hoạt, học tập)

 

 Một buổi học thực hành của SV Trường CĐSP tại Trung tâm Giáo dục QPAN

           Qua tuần đầu thực hiện môn học Giáo dục QPAN tại Trung tâm trong điều kiện dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nói chung và tp Buôn Ma Thuột nói riêng; bằng sự tích cực phối hợp của Trung tâm với Nhà trường và các cơ quan chức năng; cộng với sự quyết tâm phòng chống dịch của sinh viên CĐSP tỉnh học Giáo dục QPAN bước đầu có thể nói Trung tâm Giáo dục QPAN đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

                                                                                   Nguyễn Văn Mười