Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm GDQP Tây Nguyên được thành lập trên cơ sở Tổ Giáo viên Quân sự (thành lập tháng 11/1979, gồm 3 sĩ quan biệt phái). Đến tháng 1 năm 1980, Tổ Giáo viên Quân sự nhập về Khoa Khoa học cơ bản, kết hợp cùng Tổ Giáo viên Giáo dục thể chất thành lập Bộ môn Quân sự - Thể dục thể thao.

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng (GDQP), từ vị trí địa lý, chính trị đặc biệt quan trọng của vùng Tây Nguyên và căn cứ Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg, ngày 09/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm GDQP sinh viên giai đoạn 2001- 2010, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-GD&ĐT-TCCB, ngày 03/03/2003 về việc thành lập Trung tâm GDQP Tây Nguyên, trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên.

Năm 2017, theo quy định đặt tên các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thống nhất trên phạm vi cả nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDQP Tây Nguyên được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên (Trung tâm), theo Quyết định số 433/QĐ-BGDĐT, ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giai đoạn đầu mới đi vào hoạt động, Trung tâm được bố trí trong khuôn viên ký túc xá của Nhà trường. Cơ sở vật chất, nhân lực còn hết sức khó khăn, thiếu thốn. Phòng ở được cải tạo thành phòng làm việc, nhà xe, căn tin trở thành giảng đường,…

Được sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Nhà trường, của Bộ giáo dục và Đào tạo, đến năm 2010, hệ thống cơ sở hạ tầng của Trung tâm đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Cơ sở mới tọa lạc ở khu vực cổng sau của Trường Đại học Tây Nguyên với diện tích hơn 1ha. Hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất được trang bị đồng bộ, gồm 2 tòa nhà kí túc xá đủ khả năng phục vụ cho khoảng 1.000 học sinh, sinh viên (HSSV) trong một đợt học, 01 nhà điều hành tích hợp là nơi làm việc hành chính kết hợp với hệ thống phòng học phục vụ giảng dạy môn học GDQP&AN, 01 căn tin đủ khả năng cùng một lúc phục vụ cho khoảng 1.000 người.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Trung tâm là một đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, có chức năng giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục theo phân luồng liên kết, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch liên kết, kế hoạch thực hiện môn học GDQPAN, bồi dưỡng kiến thức QPAN;

- Ban hành nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm;

- Tổ chức quản lý, học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm theo nếp sống quân sự cho HSSV, đối tượng kiến thức QPAN và một số đối tượng liên quan khác;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, tham gia biên soạn tài liệu về GDQPAN tại Trung tâm;

- Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ quản lý; tổ chức hội thi, hội thao GDQPAN;

- Bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên, HSSV, đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN và người lao động của Trung tâm;

- Thông báo kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN với đơn vị liên kết và tổ chức liên quan; cấp chứng chỉ GDQPAN, giấy chứng nhận hoàn thành môn học GDQPAN và bảng điểm cho HSSV; cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng bồi dưỡng do Trung tâm giảng dạy, bồi dưỡng;

- Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm Ban Giám đốc; Ban Đào tạo và quản lý sinh viên; Ban Hành chính tổng hợp; Ban Hậu cần – Kỹ thuật; Bộ môn Chính trị; Bộ môn Quân sự.

1. Ban Giám đốc Trung tâm

Ban Giám đốc Trung tâm gồm Giám đốc và hai Phó Giám đốc.

 

 

Ths. Phạm Huy Tựa
Phó Giám Đốc

TS. Nguyễn Thanh Trúc
Giám Đốc

Đại tá. Nguyễn Văn Mười
Phó Giám Đốc


* Giám đốc Trung tâm qua các thời kỳ:

- PGS.TS, Nguyễn Xuân Thao, Hiệu trưởng Nhà trường (từ 2003 - 2011).

- TS, Nguyễn Tiến Đạt, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (từ 2011 – 2012).

- PGS.TS, Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng Nhà trường (từ 2012 – 2017.

- TS, Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Nhà trường (từ 2018 đến nay).

* Phó Giám đốc Trung tâm qua các thời kỳ:

- Thượng tá, Lê Mỹ, Phó Giám đốc (từ 2003 – 2007).

- Đại tá, Nguyễn Thanh Bút, Phó Giám đốc (từ 2007 – 2018).

- Đại tá, Nguyễn Văn Mười, Phó Giám đốc (từ 2018 đến nay).

- CN, Hồ Tam, Phó Giám đốc (từ 2003 – 2007).

- KS, Phan Văn Phúc, Phó Giám đốc (từ 2007 – 2018).

- Ths, Phạm Huy Tựa, Phó Giám đốc (từ 2018 đến nay).

2. Ban Đào tạo và quản lý sinh viên (ĐT&QLSV)

- Được thành lập ngày 30/3/2007:

Là cơ quan chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục, quản lý HSSV, đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN. Có nhiệm vụ:

Chủ trì, phối hợp cùng với các bộ phận chức năng của Trung tâm, đơn vị liên kết với Trung tâm, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện môn học GDQPAN năm học, khóa học và bồi dưỡng kiến thức QPAN từng khóa trình Giám đốc Trung tâm, Nhà trường phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng hợp đồng liên kết; tổ chức tiếp nhận và bàn giao HSSV, đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN giữa Trung tâm với các đơn vị liên kết, cơ quan, tổ chức; cung cấp cho các trường liên kết, cơ quan, tổ chức liên quan kế hoạch giảng dạy của khóa học và hồ sơ HSSV;

Giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức, quản lý các lớp quốc phòng an ninh (đại đội, trung đội, tiểu đội)vàphối hợp với các cơ quan của Trung tâm thực hiện;

Xây dựng kế hoạch đào tạo, lịch giảng dạy, bố trí giảng đường, phòng học, thao trường, bãi tập, trường bắn, hoạt động ngoại khóa và thăm quan cho HSSV, đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN;

Xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hợp đồng thỉnh giảng cho từng khóa học, năm học;

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng, quản lý, lưu trữ hồ sơ học tập của HSSV, đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN theo quy định;

Tham mưu cho Giám đốc về công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

- Trưởng ban Đào tạo và quản lý sinh viên qua các nhiệm kỳ:

    + Thượng tá, Nguyễn Xuân Sơn (Từ 2007 đến 2012).

    + Trung tá, Vũ Duy Vịnh (từ 2013 đến 2014).

    + Trung tá, Doãn Anh Tuấn (từ 2014 đến 2015).

    + Thượng tá, Nguyễn Trọng Hằng (từ 2016 đến nay).

Thượng tá Nguyễn Trọng Hằng
Trưởng ban ĐT & QLSV

 

 

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tân

CN. Khúc Đình Tân

Đại uý Lê Quang Huy

Thiếu tá Phạm Mạnh Đạt

Ban ĐT &QLSV

3. Ban Tổng hợp

- Được thành lập vào ngày 30-3-2007:

Là cơ quan chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện về công tác hành chính, tổ chức của Trung tâm. Có nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc bảo đảm chế độ, chính sách, cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên, HSSV, đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN và người lao động;

Thực hiện quy định đóng quân, canh phòng, tham gia xây dựng địa bàn trong sạch vững mạnh, an toàn; thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thảm họa, thiên tai theo kế hoạch của Nhà trường;

Hướng dẫn các lớp HSSV công tác thi đua, tổ chức giao ban, sinh hoạt lớp, tuần tra canh gác, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong Trung tâm;

Thực hiện công tác khai giảng, bế giảng, thi đua khen thưởng, sơ kết, tổng kết khóa học;

Thực hiện chế độ kiểm tra, đôn đốc theo quy định và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

- Trưởng ban Tổng hợp qua các nhiệm kỳ:

    + Trung tá, Lê Xuân Kỳ (từ 2007 đến 2012).

    + Thượng tá, Nguyễn Tiến Chương (từ 09/2012 đến 9/2021).

   + Trung tá, Lê Viết Quỳnh (từ 9/2021 đến nay)

Trung tá Lê Viết Quỳnh
Trưởng ban HC-TH

   

 

Thiếu tá Trần Văn Hùng

Ths. Lê Văn Đoài

CN. Trần Quốc Yên

Ban HC - TH

4. Ban Hậu cần – Kỹ thuật

- Được thành lập ngày 21-6-2011:

Là cơ quan chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, văn thư. Có nhiệm vụ:

Lập kế hoạch đề nghị mua sắm, sửa chữa vật chất, trang thiết bị, bảo đảm về điện, nước và các loại vật chất, kỹ thuật khác phục vụ sinh hoạt nội trú của HSSV, đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN;

Quản lý tài chính, cấp phát, thu hồi vũ khí, trang phục HSSV và các trang thiết bị dạy học khác;

Phối hợp tổ chức công tác phòng bệnh, chữa bệnh và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm ăn uống cho HSSV;

Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

- Trưởng ban Hậu cần - Kỹ thuật qua các nhiệm kỳ:

    + ThS, Phạm Huy Tựa (từ 2011 – 2013).

    + CN, Khúc Đình Tân (từ 2013 – 2017).

    + ThS, Lê Văn Đoài (từ 2017 – 20120).

    + Trung tá, Nguyễn Việt Hồng (từ 2020 đến nay).

Trung tá Nguyễn Việt Hồng
Trưởng ban HC-KT

   

Ths. Nguyễn Mạnh Cường

Đinh Thị Ánh Tuyết

 

Lê Văn Long

Ban HC - KT

5. Bộ môn Chính trị

- Được thành lập ngày 28/12/2009:

- Bộ môn chính trị đảm nhiệm việc giảng dạy học phần 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam), học phần 2 (Công tác quốc phòng và an ninh).

- Trưởng bộ môn chính trị qua các nhiệm kỳ:

    + Đại tá, Nguyễn Thanh Bút (từ 2009 đến 2012).

    + Trung tá, Lê Xuân Kỳ (từ 2012 đến 2015).

    + Thượng tá, Đậu Đình Tác (từ 2015 đến 2019).

    + Trung tá, Lê Viết Quỳnh (từ 2019 đến nay).

   

Trung tá Lê Viết Quỳnh
Trưởng Bộ môn

Đại tá Nguyễn Văn Mười

 

 

Thiếu tá Trần Văn Hùng

Ths. Lê Văn Đoài

CN. Trần Quốc Yên

Bộ môn Chính trị

6. Bộ môn Quân sự

- Được thành lập ngày 28/12/2009.

- Bộ môn quân sự đảm nhiệm việc giảng dạy học phần 3 (Quân sự chung) và học phần 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật).

- Trưởng bộ môn quân sự qua các nhiệm kỳ:

    + Thượng tá, Nguyễn Xuân Sơn (từ 2009 đến 2012).

    + Thượng tá, Doãn Anh Tuấn (từ 2012 đến 3/2022)

    + Trung tá, Nguyễn Việt Hồng (từ 3/2022 đến nay)

Trung tá Nguyễn Việt Hồng
Trưởng Bộ môn

Ths. Phạm Huy Tựa

Thượng tá Nguyễn Trọng Hằng

   

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tân 

CN. Khúc Đình Tân

Thiếu tá Phạm Mạnh Đạt

Đại uý Lê Quang Huy

Bộ môn Quân sự

IV. CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

1. Cán bộ sĩ quan biệt phái:

- Đại tá: 01

- Thượng tá: 01

- Trung tá: 02

- Thiếu tá: 03

- Đại úy: 01

2. Cán bộ cơ hữu:

- Tiến sĩ: 01

- Thạc sĩ: 03

- Cử nhân: 02

- Trung cấp: 01

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố:

- Sách: 02 đầu sách.

- Đề tài cấp cơ sở: 09 đề tài.

- Bài báo: 13 bài.