Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

   Ngày 03 tháng 03 năm 2003 Trung tâm GDQP-AN Tây Nguyên được thành lập, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong công tác đào tạo môn học GDQP-AN cho sinh viên của trường Đại học Tây Nguyên nói riêng và của cả khu vực Tây Nguyên nói chung.

   Trung tâm GDQP-AN Tây Nguyên được thành lập trên nền tảng từ Tổ giáo viên quân sự được thành lập vào tháng 11/1979 gồm 3 sĩ quan biệt phái. Tháng 1 năm 1980, tổ giáo viên quân sự nhập về khoa Khoa học cơ bản, kết hợp cùng tổ giáo viên giáo dục thể chất thành lập Bộ môn Quân sự - Thể dục thể thao. Năm 2003, xuất phát từ tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng – an ninh; xuất phát từ vị trí địa, chính trị đặc biệt quan trọng của Tây Nguyên và căn cứ Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001- 2010; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-GD&ĐT-TCCB ngày 03/03/2003 thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên. Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đổi tên gọi Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên thành Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên theo quyết định số 433/QĐ-BGDĐT ngày 15/2/2017.

   Trong những ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất, nhân lực của Trung tâm đang còn hết sức khó khăn, thiếu thốn. Ban đầu, Trung tâm đặt trong khuôn viên ký túc xá của Trường với tổng cộng 7 cán bộ giảng viên; hệ thống giảng đường, vật chất phục vụ việc học tập đang còn hết sức thiếu thốn, chưa có đầy đủ hệ thống âm thanh, máy chiếu, mô hình học cụ huấn luyện...

   Tuy nhiên, với sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo nhà trường, của Bộ giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục quốc phòng, Trung tâm GDQP Tây Nguyên đã được đầu tư xây dựng cơ sở mới hết sức khang trang tọa lạc ở khu vực cổng sau của Trường với diện tích hơn 1ha,  hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ. Trung tâm có 2 tòa nhà kí túc xá đủ khả năng phục vụ cho khoảng 1.000 học viên trong một đợt học; 01 nhà điều hành là nơi làm việc của cán bộ giảng viên Trung tâm; 7 phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và 01 phòng học chuyên dùng; 01 căng tin đủ khả năng phục vụ cho khoảng 1.000 học viên…

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

   Giúp cho Hiệu trưởng về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức GDQPAN theo chương trình hiện hành; tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

   - Xây dựng kế hoạch môn học GDQP-AN cho HSSV;

   - Tổ chức thực hiện giảng dạy theo kế hoạch và chương trình môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT; quản lý, cấp phát chứng chỉ GDQP-AN cho HSSV của Nhà trường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn;

   - Xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên môn GDQP-AN;

   - Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức GDQP-AN;

   - Tổ chức quản lý HSSV theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm;

   - Xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo hàng năm;

   - Tham gia thực hiện công tác quân sự địa phương;

   - Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

   Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm Ban Giám đốc, ban Đào tạo và quản lý sinh viên, ban Tổng hợp, hai tổ bộ môn gồm bộ môn Chính trị và bộ môn Quân sự

1. Ban Giám đốc Trung tâm

 

Ths. Phạm Huy Tựa
Phó Giám Đốc

TS. Nguyễn Thanh Trúc
Giám Đốc

Đại tá. Nguyễn Văn Mười
Phó Giám Đốc

   Ban Giám đốc Trung tâm gồm Giám đốc và hai Phó Giám đốc.

   Giám đốc Trung tâm đầu tiên là thầy PGS.TS Nguyễn Xuân Thao, Hiệu trưởng Nhà trường (từ 2003 - 2011); sau đó là thầy TS. Nguyễn Tiến Đạt, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (từ 2011 – 2012); từ 2012 đến nay là thầy PGS.TS Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng Nhà trường.

   Hai phó Giám đốc theo quy định gồm 01 sỹ quan biệt phái và 01 cán bộ cơ hữu của Nhà trường. Phó giám đốc là sỹ quan biệt phái đầu tiên là thầy Lê Mỹ (từ 2003 – 2007), từ 2007 đến nay là thầy Nguyễn Thanh Bút. Phó giám đốc thuộc cán bộ cơ hữu đầu tiên là thầy Hồ Tam (từ 2003 – 2007), từ 2007 đến nay là thầy Phan Văn Phúc.

2. Ban Đào tạo và quản lý sinh viên (ĐT&QLSV)

- Được thành lập ngày 30/3/2007, có nhiệm vụ:

   + Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo năm học và khóa học.

   + Soạn thảo các hợp đồng đào tạo, tổ chức tiếp nhận và bàn giao HS, SV; cung cấp cho các trường liên kết, các khoa kế hoạch giảng dạy của khóa học (đợt học), hồ sơ HS, SV được khen thưởng và bị xử lý kỷ luật.

   + Biên chế HS, SV thành các tiểu đội, trung đội, đại đội để quản lý, rèn luyện, học tập; đề xuất bổ nhiệm cán bộ kiêm nhiệm.

   + Hướng dẫn HS, SV làm công tác chuẩn bị và thực hiện các quy chế, quy định hiện hành về GDQPAN.

   + Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế cho HS, SV.

   + Chỉ đạo cán bộ đại đội, giảng viên chủ nhiệm lớp theo dõi học tập, rèn luyện cho HS, SV trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở Trung tâm.

   + Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng, công tác khảo thí; quản lý, lưu trữ hồ sơ học tập của HS, SV, HV theo quy định.

   + Quản lý, cấp phát giấy chứng nhận, chứng chỉ GDQPAN.

   + Tham mưu cho Giám đốc về công tác kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

- Trưởng ban Đào tạo và quản lý sinh viên qua các nhiệm kỳ:

   + Từ 2007 đến 2012: Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn

   + Từ 2013 đến 2014: Trung tá Vũ Duy Vịnh

   + Từ 2014 đến 2015: Trung tá Doãn Anh Tuấn

   + Từ 2016 đến 2017: Thượng tá Nguyễn Trọng Hằng

Ban Đào Tạo

3. Ban Tổng hợp

- Được thành lập vào ngày 30-3-2007 với nhiệm vụ:

   + Phối hợp với Ban ĐT&QLSV trong việc quản lý, rèn luyện HS, SV.

   + Tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trung tâm với Ban Giám đốc.

   + Tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng; công tác thi đua khen thưởng và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

   + Tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết và báo cáo theo quy định.

   + Lập kế hoạch, theo dõi công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Trưởng ban Tổng hợp qua các nhiệm kỳ:

   + Từ 2007 đến 2012: Trung tá Lê Xuân Kỳ

   + Từ 09/2012 đến 2017: Thượng tá Nguyễn Tiến Chương

Ban Tổng Hợp

4. Ban Hậu cần – Kỹ thuật

- Được thành lập ngày 21-6-2011 với nhiệm vụ:

   + Đề xuất kế hoạch mua sắm, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập theo quy định.

   + Quản lý tài chính, cấp phát, thu hồi vũ khí, trang phục của HS, SV và các trang thiết bị dạy học khác.

   + Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất.

   + Phối hợp với Ban ĐT&QLSV bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của HS, SV.

   + Bảo đảm công tác vệ sinh, cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ của Trung tâm.

   + Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

- Trưởng ban Hậu cần - Kỹ thuật qua các nhiệm kỳ:

   + Từ 2011 đến 2013: ThS. Phạm Huy Tựa

   + Từ 2013 đến tháng 10/2017: CN. Khúc Đình Tân

   + Từ tháng 10/2017: ThS. Lê Văn Đoài

Ban Hậu Cần

5. Bộ môn Chính trị

- Được thành lập ngày 28/12/2009

- Bộ môn chính trị đảm nhiệm việc giảng dạy học phần 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam), học phần 2 (Công tác quốc phòng và an ninh), học phần 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng).

- Trưởng bộ môn chính trị qua các nhiệm kỳ:

   + Từ 2009 đến 2012: Đại tá Nguyễn Thanh Bút

   + Từ 2012 đến 2015: Trung tá Lê Xuân Kỳ

   + Từ 2015 đến tháng 2017: Thượng tá Đậu Đình Tác

Bộ môn Chính trị

6. Bộ môn Quân sự

- Được thành lập ngày 28/12/2009

- Bộ môn quân sự đảm nhiệm việc giảng dạy học phần 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn (hoặc súng Tiểu liên AK) và sử dụng lựu đạn).

- Trưởng bộ môn quân sự:

   + Từ 2009 đến 2012: Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn

   + Từ 2012 đến 2017: Thượng tá Doãn Anh Tuấn

Bộ môn Quân sự

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Giám đốc Trung tâm

   a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, đào tạo và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

   b) Quản lý, sử dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của trung tâm;

   c) Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động và bảo đảm các quyền lợi cho sinh viên học tập tại trung tâm;

   d) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các tài sản của trung tâm; quản lý tài chính theo Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Phó Giám đốc Trung tâm

   - Là người giúp việc cho giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc theo nhiệm vụ được giao.

   - Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các phó giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

V. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

1. Số lượng cán bộ

   Hiện nay Trung tâm bao gồm 18 cán bộ viên chức, được tổ chức thành 03 ban: Ban Đào tạo và quản lý sinh viên, Ban Tổng hợp và Ban Hậu Cần – Kỹ thuật. Đội ngũ giảng viên được tổ chức thành 02 bộ môn: Bộ môn Quân sự và Bộ môn Chính trị. Do nguồn cán bộ của Trung tâm vừa có các sỹ quan biệt phái từ quân đội sang, vừa có các cán bộ cơ hữu của Trường nên Trung tâm luôn chú ý nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Trung tâm đã đưa một số cán bộ cơ hữu đi học lớp sỹ quan dự bị ngắn hạn, lớp đào tạo giáo viên GDQP ngắn hạn và văn bằng 2 về quốc phòng để từng bước đạt chuẩn về chuyên môn. Trung tâm khuyến khích, yêu cầu các giảng viên đi học cao học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng cao của Trung tâm và Nhà trường. Đối với các sỹ quan biệt phái, Trung tâm chú trọng việc đào tạo thêm về nghiệp vụ sư phạm, từng bước làm quen và chuyển đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng là học sinh sinh viên.

Tập thể trung tâm

Đội ngũ sĩ quan biệt phái

2. Trình độ đào tạo

   - Thạc sỹ: 04 (03 giảng viên: trong đó 02 GV là cán bộ cơ hữu, 01 GV là sỹ quan biệt phái; 01 chuyên viên)

   - Cử nhân: 10

   - Kỹ sư: 02

   - CĐ: 01

   - TC: 01

VI. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

   - Giảng dạy môn học GDQPAN cho các đối tượng từ học sinh THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (gồm cả chính quy và liên thông) thuộc trường Đại học Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh thành khác trên địa bàn Tây Nguyên.

   - Phối hợp cùng BCHQS tỉnh Đắk Lắk mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 của trường Đại học Tây Nguyên và các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

   - Đào tạo  giáo viên giáo dục quốc phòng cho các trường THPT trên địa bàn Tây Nguyên.

   - Huấn luyện lực lượng tự vệ của Trường Đại học Tây Nguyên.

VII. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   - Số lượng đề tài: 04

   - Cấp cơ sở: 04