Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TRUNG TÂM GDQPAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019- 2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

     Chiều ngày 02/11/2020, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019- 2020 và phương hướng năm học 2020 – 2021.

     Tham gia có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Trung tâm.

 

Đại tá Nguyễn Văn Mười – Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả năm học 2019 – 2020 và đề ra phương hướng năm học 2020 - 2021

     Trong năm học 2019 – 2020 án bộ, giảng viên và ông nhân viên Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt phong trào “Mỗi Thầy, Cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở.

     Chú trọng việc giáo dục và rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong cho học sinh, sinh viên (HSSV), xác định động cơ học tập và hoạt động trong môi trường quân sự. Giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của CBVC và HSSV.

    Năm học 2019-2020, Trung tâm đã tổ chức giảng dạy cho HSSV Trường Đại học Tây Nguyên và các cơ sở đào tạo trên địa bàn với tổng số 3.322 HSSV.

     Kết quả: Xuất sắc: 127 = 3.8 %; Giỏi: 598 = 18.0%; Khá: 1.828 = 55.0%; TB: 669 = 20.1%; KĐ: 104= 3.1%. Tỷ lệ K,G, XS trở lên đạt 76.8%. 

     Với kết quả trên Nhà trường tặng danhhiệu6 tập tập thể lao động tiên tiến;Trung tâm GDQP-AN được tăng tập thể lao động Xuất sắc; 01 cá nhân tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường; 16 cá nhân tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

     Phát biểu tại hội nghị TS. Nguyễn Thanh Trúc đánh giá cao kết quả đạt được cũng như những thành tích của Trung tâm trong năm học 2019 – 2020, đồng thời đề nghị Trung tâm lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung về công tác cán bộ, công tác đào tạo cũng như công tác hậu cần, kỹ thuật…

 

    TS. Nguyễn Thanh Trúc phát bểu chỉ đạo hội nghị 

      Phương hướng trong năm học 2020- 2021; Trung tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện Ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”… Năm học triển khai Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Trung tâm triển khai thực hiện chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

     Tăng cường công tác quản lý về mọi mặt đối với đơn vị, chú trọng quản lý hiệu quả công tác của CBVC. Thực hiện đánh giá xếp loại viên chức đúng quy trình, sát đúng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi CBVC.

     Quán triệt đầy đủ nội dung, nhiệm vụ và các văn bản liên quan đến cán bộ viên chức, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với công tác theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại. Đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Trường những công việc quan trọng còn vướng mắc.

     Tại hội nghị đã tiến hành bầu ra 07 đại biểu dự hội nghị cấp Nhà trường thành công tốt đẹp.

                                                         ( Trần Văn Hùng )