Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Quy định, nội quy, hướng dẫn và điều cấm đối với sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh

Các quy định và hướng dẫn đính kèm :

- Những điều cấm học viên khi học tập tại trung tâm gdqpan

- Hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng – kỷ luật của trung tâm gdqpan

- Hướng dẫn quy trình đăng ký lịch học lại

- Nhiệm vụ của cán bộ tiểu đội, trung đội

- Quy định chức trách, nhiệm vụ của bộ phận canh gác

- Quy định hoạt động của đội tự quản tại trung tâm gdqpan

- Quy định hướng dẫn chấm điểm thi đua

- Quy định ở nội trú ở ktx2 của tt

- Quy định quản lý học sinh, sinh viên học tập môn học gdqpan