Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Trợ cấp xã hội năm học 2022-2023

Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên làm 01 bộ hồ sơ đầy đủ (phô tô công chứng). Bản phô tô công chứng phải rõ ràng; Hồ sơ đựng trong túi và ghi đầy đủ thông tin bên ngoài (Họ tên, tên lớp, số điện thoại, Ghi rõ: Hồ sơ Trợ cấp xã hội).

- Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối đến hết ngày 20/10/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (Chuyên viên Phạm Thị Ngọc Anh).

* Lưu ý: Những sinh viên khóa 2021 trở về trước đã được hưởng chế độ Trợ cấp xã hội không phải làm hồ sơ.