Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập học kỳ I, năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên làm 01 bộ hồ sơ đầy đủ (phô tô công chứng). Bản phô tô công chứng phải rõ ràng; Hồ sơ đựng trong túi và ghi đầy đủ thông tin bên ngoài (Họ tên, tên lớp, số điện thoại, Ghi rõ: Hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập).

- Thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối đến hết ngày 20/10/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (Chuyên viên Phạm Thị Ngọc Anh).

* Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập phải cấp số Tài khoản Ngân hàng Agribank, tài khoản phải chính chủ.