Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, đăng ký thi lại học kỳ 2 năm 2016 – 2017, tổ chức học kỳ hè năm 2017 -2018

Căn cứ theo thông báo số 982/TB-ĐHTN- ĐTĐH của Hiệu trưởng ký ngày 22 tháng 5 năm 2017, về việc đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 và thi lại học kỳ 2, năm học 2016 – 2017.

Căn cứ theo thông báo số 983/TB-ĐHTN- ĐTĐH của Hiệu trưởng ký ngày 22 tháng 5 năm 2017, về việc tổ chức học kỳ hè , năm học 2017 – 2018.

1.   Về việc đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 – 2018

-    Sinh viên đăng ký tín chỉ bằng phần mềm “Đăng ký học phần” tại Trung tâm Thông tin và đăng ký qua mạng Internet trên Website: www.ttn.edu.vn

-  Thời gian đăng ký tín chỉ: từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 18/8/2017.

-  Thời gian rút bớt tín chỉ : từ ngày 21/8/2017 đến hết ngày 29/9/2017

2. Thi lại học kỳ 2, năm học 2016 – 2017

- Thời gian thi lại học kỳ 2, năm học 2016 – 2017 vào các ngày thứ 7, chủ nhật các tuần  từ ngày 07/8/2017 đến 18/9/2017. Trong thời gian thi lại trên và trước 03 ngày thi của mỗi học phần, sinh viên có kết quả thi lần 1 đạt điểm D được phép đăng ký và nộp lệ phí (30.000đ/1 tín chỉ) để thi cải thiện điểm D tại Phòng Kế hoạch – Tài chính. Những học phần có kết quả muộn, thi lại ngoài thời gian trên thì sinh viên không được quyền đăng ký thi cải thiện điểm D.

3.   Tổ chức học kỳ hè, năm học 2017 – 2018

Nhà trường sẽ tổ chức học kỳ hè trong vòng 6 tuần, bao gồm thời gian học 5 tuần (từ 26/6/2017 đến 28/7/2017) và thời gian thi 1 tuần (từ 31/7/2017 đến 06/8/2017).

-    Sinh viên đăng ký tín chỉ bằng phần mềm “Đăng ký học phần” tại Trung tâm Thông tin

-  Thời gian đăng ký: 02 tuần (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 16/6/2017).

-  Mỗi sinh viên đăng ký không quá 02 học phần: 01 học phần vào buổi sáng và 01 học phần vào buổi chiều.

-  Lớp học phần sẽ được mở nếu như có tổng số sinh viên đăng ký ít nhất là 20 hoặc các sinh viên tham gia lớp học tự  nguyện  nộp học phí cho lớp tối thiểu 20 người, trong trường hợp này không có miễn giảm học phí cho các sinh viên tham gia;

 Chỉ mở lớp cho các học phần chỉ có lý thuyết, các học phần Giáo dục quốc phòng và học phần Giáo dục thể chất.