Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ chi phí học tập học, hỗ trợ học tập học kỳ II, năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên dân tộc thiểu số

 

Cách thức, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên làm 01 bộ hồ sơ đầy đủ và nộp bản phô tô công chứng các giấy tờ liên quan. Bản phô tô công chứng phải rõ ràng; Hồ sơ đựng trong túi và ghi đầy đủ thông tin bên ngoài túi (Họ tên, tên lớp, số điện thoại, Ghi rõ: Hồ sơ miễn giảm).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày14/02/2022 đến hết ngày 25/02/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (gặp Chuyên viên Tạ Xuân Bảy).

Hết hạn nộp hồ sơ, Nhà trường sẽ họp, xét duyệt và ra quyết định. Những hồ sơ nộp sau thời gian trên sẽ không được xét.

* Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập phải cấp số Tài khoản Ngân hàng Agribank, tài khoản phải đúng tên sinh viên.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.