Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc thống kê sinh viên sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến

Thực hiện Công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến. Trường Đại học Tây Nguyên triển khai đến sinh viên một số nội dung như sau:

1. Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua máy tính, thiết bị học trực tuyến.

Thực hiện đăng ký theo link sau: https://forms.gle/HMSiXmLgkUQY82rn6

2. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có máy tính, thiết bị học trực tuyến và chưa sẵn sàng với việc vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cần hỗ trợ máy tính, thiết bị học trực tuyến từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Thực hiện đăng ký theo link sau: https://forms.gle/VuhYV2qqb59PQLg36

3. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 25/10/2021