Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Căn cứ theo thông báo số 988/TB-ĐHTN- ĐTĐH về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.

Sinh viên đăng ký tín chỉ bằng phần mềm “Đăng ký học phần” tại Trung tâm Thông tin hoặc đăng ký qua mạng Internet trên Website: http://tn1.ttn.edu.vn/dangky/login.php  

Thời gian đăng ký tín chỉ:

+ Đăng ký sớm và bình thường: 4 tuần, từ ngày 09/07/2018 đến hết ngày 03/08/2018.

+ Đăng ký muộn: 02 tuần đầu của học kỳ, từ ngày 04/08/2018 đến hết ngày 17/08/2018. 

+ Rút bớt học phần từ ngày 20/08/2018 đến hết ngày 28/09/2018.

 

                                                                                    Trung tâm Thông tin