Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Đồng giao: Xay lúa

Ù ù! Xay lúa

Tay đẩy tay đưa

Lúc thưa lúc gấp

Cối quay sầm sập

Thóc đập trên nong

Tay duỗi tay cong

Cối quay vun vút

Ù ù ù ù....