Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Trò chơi “Đặt nó ra xa”

 

Mục đích

Tập cất đồ chơi đúng chỗ.

Chuẩn bị

Giá để đồ chơi, đồ chơi, tranh, tranh ảnh hoặc tranh vẽ các đồ chơi.

Tiến hành

Chia giá đồ chơi thành 3, 4 khoảng có dán băng giấy màu. Chọn 3,4 đồ chơi

để sắp xếp vào các khoảng trống đó. Tìm tranh của đồ chơi trong catalog.

Nếu tranh không có sẵn thì vẽ tranh đơn giản tượng trưng cho đồ chơi. Chơi

trò chơi để đồ chơi vào giá phù hợp với tranh. Cuối thời gian chơi, giúp trẻ

đặt các đồ chơi vào đúng chỗ.