LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 - 19/12/2021) Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ TẦM VÓC THỜI ĐẠI

“Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cách đây 75 năm, ngày 19/12/1946. Ra đời trong thời khắc lịch sử đặc biệt, Lời kêu gọi của Bác đã tác động đến sâu thẳm lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc và vẫn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người Việt Nam hôm nay để lại những bài bài học sâu sắc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946): Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại

Dẫn theo TTXVN 19/12/2021