'> '>

 

Tỉnh Kon Tum tuyển dụng 27 viên chức cho 15 vị trí tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum năm 2023

Link phía dưới hoặc có thể quét mã QR trong hình.

http://snnptnt.kontum.gov.vn/dich-vu-cong/tuyen-dung-vien-chuc-tai-cac-don-vi-su-nghiep-truc-thuoc-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-kon-tum-nam-2023.html?fbclid=IwAR2JhfSMRCfYsfKngkTUJ7imAN3fCA0S8Gez6IqEIgS9THaxmYocJipc5bk

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TAY NGUYEN UNIVERSITY DAK LAK INNOVATION CENTER thông tin việc làm cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên TUYỂN DỤNG 27 VIÊN CHỨC tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÃNG THÔN tỉnh KON Các chuyên ngành phù hợp Lâm nghiệp- Quản lý tài nguyên rừng Quản lý đất đai Nông nghiệp Kinh tế Kế toán Tài chính Công nghệ thông tin Quét mã xem chi tiết TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK TẦNG NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN HOTLINE: 0973468746 0973'