• Vị trí tuyển dụng: Đại diện kỹ thuật và thương mại vùng
  • Số lượng: 05
  • Thị trường làm việc: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước