• Số lượng: 02 Cán bộ Chuyên trách bảo vệ rừng
  • Thời gian làm việc: Toàn thời gian
  • Mức lương, bảo hiểm xã hội và phụ cấp đi rừng: 13.000.000 VND/tháng
  • Có bằng Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng, lâm sinh, sinh học, bảo tồn, động vật học, môi trường và các ngành liên quan