Vinaora Nivo Slider 3.x

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Ban điều phối dự án V2WORK đã tiến hành họp trực tuyến nhằm rà soát tiến độ những hoạt động đã triển khai trong thời gian qua. Chủ trì cuộc họp, Bà Cristina Beans (Trường Alicante, Quản lý Dự án) đã tóm tắt các công việc đã tiến hành và thống kê các nhiệm vụ trong gói công việc thứ 3 và 5 của Dự án cần thực hiện trong thời gian tới.

Tham gia họp trực tuyến lần này, về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS-TS. Trần Trung Dũng, Phó hiệu trưởng Nhà trường, trưởng ban điều phối Dự án của trường cùng 03 thành viên trong Ban điều phối dự án là ThS. Tống Thị Lan Chi, ThS. Nguyễn Thị Thủy và ThS. Phạm Văn Thuận - Giám đốc TT Thông tin đã tham dự cuộc họp.

PGS-TS. Trần Trung Dũng - Phó hiệu trưởng Nhà trường - Trưởng ban điều phối Dự án và cô ThS. Tống Thị Lan Chi thành viên trong Ban điều phối dự án.

Hình ảnh họp tại buổi họp trực tuyến

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã có những trao đổi với trưởng Ban điều phối dự án về các vấn đề liên quan đến 8 gói công việc của dự án, đặc biệt công tác tổ chức cho Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, Diễn đàn Hệ sinh thái khởi nghiệp và Ngày hội việc làm tại các trường thành viên dự án.

Nội dung tin bài do thành viên dự án V2WORK cung cấp