Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QPAN TỔ CHỨC HỘI THẢO (SINH HOẠT HỌC THUẬT) ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

       Được sự đồng ý của Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, Ban giám hiệu Nhà trường. Sáng ngày 15/9/2023, Trung tâm Giáo dục QPAN tổ chức Hội thảo (sinh hoạt học thuật) đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023. Tên đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hạn chế vi phạm kỷ luật của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên”. Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá Trần Văn Hùng – Giảng viên Trung tâm, Thành viên tham gia: Thạc sĩ Lê Văn Đoài

      Tham dự Hội thảo có 07 cán bộ giảng viên Trung tâm do đồng chí  Thạc sĩ Phạm Huy Tựa - Phó Giám đốc chủ trì, thư ký Hội thảo đồng chí Thiếu tá ThS. Nguyễn Thanh Tân

      Tại Hội thảo Chủ nhiệm đề tài báo cáo dự thảo kết quả thực hiện đề tài, thông qua bản dự thảo các thành viên tham gia đóng góp ý kiến bổ sung. Đề nghị Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo đề tài theo đúng tiến độ.

 

Thiếu tá Trần Văn Hùng báo cáo dự thảo đề tài trước hội nghị

                                                                                                                     (Trần Văn Hùng)