Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

     TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC BẾ GIẢNG KHÓA 145 – NĂM HỌC 2020 - 2021

          Sáng ngày 02/4, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đã tổ chức bế giảng khóa 145 – năm học 2020 – 2021.

 

                Đại tá  Nguyễn Văn Mười  – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu trong Lễ bế giảng khoá 145, năm học 2020 - 2021

 

Khóa học diễn ra từ ngày 08/3 đến 02/4/2021, có 179 sinh viên của Khoa  Kinh tế và Khoa Nông Lâm nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên. Trong khóa học, các sinh viên đã được trang bị những nội dung kiến thức cơ bản: Đường lối quốc phòng an ninh của Đảng; Công tác quân sự quốc phòng; Hiểu biết về Quân sự chung và kỹ năng quân sự; Hiểu biết về các Quân Binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

                Thạc sĩ Phạm Huy Tựa – Phó Giám đốc Trung tâm Trao tặng Giấy khen

                             cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học

Theo đánh giá tổng kết, trong suốt thời gian học tập các sinh viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của Trung tâm, thực hiện tốt các nề nếp chế độ của Quân đội nhân dân Việt Nam, kế hoạch học tập toàn khóa.

Tại buổi lễ Bế giảng, Ban Giám đốc Trung tâm đã tặng Giấy khen cho 03cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 14 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

                                                                                   (Trần Văn Hùng)