Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG KHÓA 143 – NĂM HỌC 2020 - 2021

Sáng ngày 16/11/2020, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đã tổ chức Lễ khai giảng khóa 143 – năm học 2020 – 2021, gồm: Lớp Thu y K19, Quản lý Đất đai K19, Công nghệ Thực phẩm K19, Khoa học Cây trồng K19, Lâm sinh K19, Bảo vệ Thực vật K19 - Trường Đại học Tây Nguyên.

Về dự khai bế giảng có ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giảng viên trung tâm, đặc biệt có 122 sinh viên khoá 143.

Giáo dục quốc phòng là nội dung của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục & đào tạo từ Trung học phổ thông đến Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học. Môn học này có vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, đứng trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định khó lường.

Nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam XHCN chúng ta cần xây dựng một thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong đó sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng là một lực lượng hùng hậu, có sức khỏe, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, chủ nhân tương lai của đất nước.

Phát biểu khai giảng khoá học, Đại tá Nguyễn Văn Mười Thay mặt Cấp uỷ - ban Giám độc trung tâm kiêu gọi cán bộ, giảng viên, CNV và các sinh viên khóa 143, phấn đấu khắc phục khó khăn, thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt” hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ khoá học.

 

Đại tá Nguyễn Văn Mười phát biểu khai giảng khoá học

Cũng tại buổi Lễ khai giảng Thạc sĩ Phạm Huy Tựa - Phó Giám đốc phát động phong trào thi đua khoá học, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào giữa các Trung đội trong khoá học.

 

Thạc sĩ Phạm Huy Tựa phát động phong tròng thi đua khoá học

Trước khí kết thúc Lễ khai giảng, đại diện tập thể sinh viên khoá 143 đăng khí giao ước thi đua và thể hiện tinh thần quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khoá học.

 

Tập thể sinh viên khoá 143 quyết tâm thự hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu thi đua.

                                            (Trần Văn Hùng)