Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Trải qua 17 năm hình thành, xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) và học viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trường Đại học Tây Nguyên (TTGDQPAN) đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong trong tình hình mới, góp phần cùng với Nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm, hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương ngày càng vững mạnh.

Là một Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh của vùng Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 03 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên đến tháng 4 năm 2005, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động giáo dục tập trung trong môi trường quân sự. Ngay từ ngày đầu mới thành lập, đội ngũ cán bộ viên chức chỉ có 5 đồng chí, đến nay đã có 18 đồng chí (trong đó sĩ quan biệt phái là 8 đồng chí; 5 giảng viên và 5 cán bộ, nhân viên là cán bộ cơ hữu của nhà trường). Về cơ cấu tổ chức của Trung tâm hiện nay gồm Ban Giám đốc và 3 ban chức năng; về tổ chức Đảng, đoàn thể của Trung tâm hiện nay gồm có Chi bộ và Công đoàn bộ phận. Ngoài ra, Trung tâm được tổ chức thành 2 bộ môn: Bộ môn Quân sự có 5 giảng viên; Bộ môn Chính trị có 7 giảng viên.

Là một trong những đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên, Trung tâm GDQPAN có chức năng nhiệm vụ: Đào tạo môn học giáo dục Quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên(HSSV) của Trường Đại học Tây Nguyên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo quy định phân luồng liên kết đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự; tổ chức bồi dưỡng giáo viên GDQPAN... Nhìn lại chặng đường 17 năm hình thành và phát triển, tập thể CBVC của Trung tâm luôn tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ một bộ môn ghép Giáo dục quốc phòng – Thể chất, thuộc khoa Sư phạm của Trường Đại học Tây Nguyên, trước yêu cầu cấp thiết trong tổ chức đào tạo môn học giáo dục quốc phòng – an ninh, Trung tâm đã được hình thành và đi vào tổ chức hoạt động độc lập cùng các đơn vị đào tạo của Nhà trường. Ngày đầu thành lập, đứng trước muôn vàn khó khăn Thầy và trò Trung tâm đã phải cố gắng khắc phục, phấn đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ. Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, phòng ở của sinh viên chật hẹp, các phòng bố trí không phù hợp với đặc thù hoạt động theo mô hình của quân đội. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ giảng viên thiếu, trong khi đó khối lượng công việc rất nhiều, người thầy kiêm thêm vị trí người chỉ huy, người quản lý sinh viên. Xác định giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ CBVC của Trung tâm đã cùng nhau đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, từng bước đưa công tác tổ chức đào tạo môn học đi vào nền nếp, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Trước những yêu cầu mới trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động tổ chức đào tạo môn học cần phải được chuẩn hóa trên tất cả các mặt hoạt động, Trung tâm đã làm tốt công tác tham mưu với Ban Giám hiệu Nhà trường, từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, biên chế cán bộ; hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất trang thiết bị; xây dựng hệ thống văn bản quy định trong tổ chức, đào tạo. Trong những năm qua, cấp ủy, chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm chú trọng công tác bồi dưỡng CBVC; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập chương trình chính trị theo quy định, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt Nghị quyết của Đảng uỷ Nhà trường về công tác giáo dục và đào tạo. Để nâng cao chất lượng đào tạo, cấp ủy, Ban Giám đốc luôn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên, kịp thời đề xuất Ban Giám hiệu Nhà trường gởi đi đào tạo nâng cao ở các trường Quân đội theo chỉ tiêu trên giao, cử cán bộ giảng viên tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm... Mặt khác, Trung tâm thường xuyên tổ chức Hội thảo, dự giờ, thông qua bài giảng, đồng thời giao nhiệm vụ cho những đồng chí có kinh nghiệm giúp đỡ đồng chí mới, vì vậy chất lượng đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao, đáp ứng được tiêu chuẩn yêu cầu theo quy định. Hiện nay toàn Trung tâm 100% giảng viên có trình độ Đại học, trong đó có 2 giảng viên có trình độ Thạc sĩ. Trung tâm thường xuyên tổ chức cho CBVC tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Nhà trường tổ chức và đều đạt giải.

Đồng chí TS. Nguyễn Thanh Trúc- Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm với 2 đội bóng chuyền.

Ngoài việc chú trọng việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên, các khâu xây dựng kế hoạch quản lý đào tạo các khóa HSSV luôn được quan tâm, Trung tâm xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu. Hàng năm, căn cứ vào số lượng sinh viên Trung tâm đều tham mưu cho Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo từng khóa cụ thể. Khi có kế hoạch của Nhà trường, BGĐ chỉ đạo Ban ĐT & QLSV xây dựng kế hoạch, lịch giảng dạy, phân công giảng viên chủ nhiệm quản lý các lớp theo biên chế đơn vị quân đội. Tổ chức sắp xếp, bố trí nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt và thực hiện các nề nếp chế độ của sinh viên như môi trường quân đội. Trong đào tạo, thời khóa biểu được thiết kế chi tiết, đảm bảo đúng đủ nội dung, thời gian theo quy định. Trong mỗi đợt học, Trung tâm đều tổ chức cho sinh viên hành quân rèn luyện ban đêm, tổ chức kiểm tra bắn đạn thật chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Công tác khảo thí luôn thực hiện chặt chẽ nghiêm túc, ngân hàng câu hỏi kiểm tra và thi luôn được bổ sung và chuẩn bị chu đáo. Để nâng cao chất lượng đào tạo của từng khóa, ngoài việc quản lí, rèn luyện sinh viên, Trung tâm thường xuyên tổ chức cho sinh viên đi tham quan các di tích lịch sử, các đơn vị quân đội; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: Thi đồng diễn thể dục; gấp nội vụ; thi đấu bóng chuyền Nam, Nữ; thi tháo, lắp súng; văn nghệ cuối khóa; thi nấu ăn; thi kéo co; thi cắm hoa; giao lưu bóng chuyền với cán bộ giảng viên Trung tâm, luôn tạo được không khí đoàn kết, vui vẻ sôi nổi trong đơn vị. Đặc biệt, Trung tâm luôn chú trọng công tác thi đua khen thưởng trong các khóa học, từ việc phát động, chấm theo dõi, tổng kết khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học (17 năm qua đã tặng Giấy khen cho 140 tập thể và hơn 3.600 cá nhân). Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức cho HSSV tích cực tham gia công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, công tác xã hội như: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, hiến máu nhân đạo...

Trong những năm gần đây về cơ sở hạ tầng của Trung tâm củng luôn được quan tâm chú trọng, cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đã chủ động đề xuất Nhà trường đầu tư xây dựng, sơn sửa mới giảng đường, kí túc xá, nhà ăn, tường rào. Tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị giảng dạy, xây dựng củng cố thao trường, bãi tập, đầu tư nâng cấp nơi ăn ở, sinh họat, học tập cho HSSV; quan tâm đầu tư xây dựng khuôn viên, hệ thống biển, bảng, tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC và học viên...Những việc làm của Trung tâm trong thời gian qua đã củng cố và phát huy mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong nội bộ, tạo ra động lực thi đua trong từng cán bộ, đảng viên, quần chúng của Trung tâm.

Với sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của mỗi CBVC và học viên, trong 15 năm qua, Trung tâm đã đào tạo được 118 khóa với gần 70.000 HSSV; bồi dưỡng 2 khóa Giáo viên GDQPAN của tỉnh Đắk Lắk, kết quả đạt khá giỏi, đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển TTGDQPAN đã hình thành nên truyền thống vẻ vang về tinh thần đoàn kết, tận tụy, sáng tạo của lớp lớp CBVC và học viên qua các thời kỳ đã vun đắp xây dựng nên; chấp hành nghiêm chỉ thị nghị quyết của Đảng và cấp trên, bám sát được nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, luôn được chính quyền địa phương và cấp trên đánh giá cao.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Mười- Phó Giám đốc Trung tâm trao tặng Giấy khen cho sinh viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện tại buổi lễ bế giảng.

Ban Giám hiệu Nhà trường kiểm tra phòng trưng bày các hiện vật bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Trung tâm.

Với những thành tích đã đạt được trong suốt 17 năm qua, Trung tâm đã được các cấp tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng. Cụ thể: Năm 2011, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 4 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (năm 2012, 2015, 2017, 2019); 3 lần được Tư lệnh, Chính ủy, Hội đồng Giáo dục QPAN Quân khu 5 tặng Bằng khen (năm 2014, 2015); 5 lần được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ủy nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tặng Bằng khen và Giấy khen (năm 2008, 2010, 2014, 2015, 2017). Hàng năm, Trung tâm đều được Nhà trường tặng Giấy khen và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Trung tâm có 100% CBVC đều đạt danh hiệu: “ Lao động tiên tiến”; có 6- 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học được Nhà trường tặng Giấy khen. Cấp ủy, chi bộ hàng năm đều đạt Trong sạch vững mạnh, đặc biệt trong 5 năm liền (2013 – 2017) chi bộ Trung tâm đạt TSVM tiêu biểu được Đảng ủy Nhà trường đề nghị Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Đối với đội ngũ đảng viên, hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 2- 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban GĐ Trung tâm trao tặng Giấy khen cho các đồng chí cán bộ, giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học…

Kế thừa và phát huy thành quả đã đạt được trong 17 năm qua, TTGDQPAN ra sức thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ”, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GD-ĐT, xây dựng Trung tâm chính quy, tiên tiến, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo; xây dựng chi bộ Trung tâm trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trung tâm xứng đáng trở thành điểm sáng về công tác giáo dục quốc phòng an ninh ở khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Trung tâm luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Nhà trường./.

Một buổi tập 2 bài thể dục buổi sáng của sinh viên về học tập môn học GDQPAN tại Trung tâm.

(Lê Viết Quỳnh)