Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ hè, năm học 2017 - 2018

Đăng ký tín chỉ bằng phần mềm “Đăng ký học phần” tại Trung tâm Thông tin.

+ Thời gian đăng ký: 02 tuần (từ 04/6/2018 đến 15/6/2018).

+ Mỗi sinh viên đăng ký không quá 02 học phần: 01 học phần vào buổi sáng và 01 học phần vào buổi chiều.

+ Sinh viên chỉ được đăng ký các học phần học lại (từ lần 2 trở đi), lớp học phần sẽ được mở nếu như có tổng số sinh viên đăng ký ít nhất là 20 hoặc các sinh viên tham gia lớp học tự nguyện nộp học phí cho lớp tối thiểu 20 người, trong trường hợp này không có miễn giảm học phí cho các sinh viên tham gia.

+ Chỉ mở lớp cho các học phần học lý thuyết (không có thực hành, thực tập), các học phần Giáo dục quốc phòng và học phần Giáo dục thể chất.