Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận đối tượng miễn, giảm học phí toàn khóa học diện: Mồ côi; Con người có công; Cha (mẹ) bị TNLĐ hoặc Bệnh nghề nghiệp.

Về việc công nhận đối tượng miễn học phí diện: Sinh viên DTTS thuộc Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo năm 2018.

Về việc công nhận đối tượng giảm học phí toàn khóa học diện: Sinh viên DTTS thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Có thông báo và danh sách đính kèm