Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theoNghị định 116/2020/NĐ-CP đối với sinh viên sư phạm khóa 2023

Thực hiện theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/ 2020 và Phụ lục 05 Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/5/2021 (sinh viên tham khảo tại: https://www.ttn.edu.vn/index.php/pctctvb/ctsvnd116 )

Hồ sơ, hình thức, thời gian đăng ký

4.1. Hồ sơ đăng ký

Đối với sinh viên đăng ký NHẬN hỗ trợ:

-   Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt (Mẫu số 1). Sinh viên hoàn thành các thông tin trong Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn kinh phí, chi phí sinh hoạt; có sự đồng ý của sinh viên và gia đình.

-   Giấy khai sinh (Bản sao có công chứng);

-   CMND/CCCD (Bản sao có công chứng).

Lưu ý: Toàn bộ giấy tờ bỏ trong túi đựng Hồ sơ, ngoài bìa ghi: Hồ sơ xin hưởng chính sách theo Nghị định 116 và các thông tin cá nhân.

Đối với sinh viên đăng ký KHÔNG NHẬN hỗ trợ:

- Nộp đơn đăng ký không thụ hưởng (Mẫu số 2).

Lưu ý: Đối với sinh viên không đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt thì phải đóng học phí (theo quy định của nhà trường) và tự lo sinh hoạt phí.

4.2. Hình thức gửi hồ sơ đăng ký

- Bước 1: Kê khai thông tin trực tuyến:

+ Đối với sinh viên đăng ký NHẬN hỗ trợ: https://forms.gle/xFHy7vfcKPRHsJrs6

+ Đối với sinh viên đăng ký KHÔNG NHẬN hỗ trợ: https://forms.gle/S34wcavWPiPproSU9

- Bước 2: Sinh viên hoàn thành hồ sơ tại mục 4.1 và nộp về Khoa, các Khoa thu và gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng Công tác sinh viên (Chuyên viên Trần Quang Huy ).

4.3. Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối đến hết ngày 25/09/2023.

Có thông báo đính kèm