Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc Nghỉ tết nguyên đán và triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ 2, năm học 2022-2023

1. Thời gian đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023

- Thời gian bắt đầu học kỳ 2 là ngày 30/01/2023

- Đăng ký sớm và bình thường: Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 29/1/2023.

- Đăng ký muộn (2 tuần): Từ ngày 30/1 đến ngày 12/2/2023.

- Thời gian rút bớt học phần: Từ ngày 13/2 đến ngày 24/2/2023.

2. Thời gian thi lại học kỳ 1 năm học 2022-2023: Từ ngày 11/2 đến 19/2/2023.

Riêng đối với sinh viên khoa Y Dược có thực hành Lâm sàng tại Bệnh viện: Thi lại vào các buổi chiều từ ngày 11/2 đến 19/2/2023 và ngày Thứ 7, Chủ nhật sẽ bắt đầu từ ngày 25/2/2023.

3. Thi cải thiện điểm D

- Thời gian đăng ký thi cải thiện điểm bắt đầu từ khi có điểm lần 1 đến trước ngày thi lại của học phần 3 ngày.

- Sinh viên đăng ký và nộp lệ phí thi lại để cải thiện điểm tại phòng Kế hoạch tài chính.

- Lệ phí thi cải thiện điểm của 1 sinh viên là 30.000 đ/1 tín chỉ.

Chú ý: Sinh viên đã đăng ký thi cải thiện điểm D thì bắt buộc phải đóng lệ phí.

Có thông báo đính kèm