Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí Học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên làm 01 bộ hồ sơ đầy đủ (phô tô công chứng). Bản phô tô công chứng phải rõ ràng; Hồ sơ đựng trong túi và ghi đầy đủ thông tin bên ngoài (Họ tên, tên lớp, số điện thoại, Ghi rõ: Hồ sơ miễn giảm).

- Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối đến hết ngày 20/10/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (Chuyên viên Phạm Thị Ngọc Anh).

* Lưu ý: Những sinh viên đã có tên trong quyết định miễn, giảm học phí toàn khóa không phải làm lại hồ sơ.