Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Kế hoạch triển khai học kỳ hè năm học 2020 – 2021

- Thời gian đăng kí học kì hè (2 tuần): Từ ngày 28/6/2021 đến 09/7/2021;

- Thời gian học (3 tuần): Từ ngày 12/7/2021 đến 30/7/2021;

- Thời gian thi lần 1 (1 tuần): Từ ngày 02/8/2021 đến 06/8/2021;

- Thời gian thi lần 2: Vào các ngày thứ 7 và chủ nhật (cuối tháng 8 năm 2021).

- Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 4 tín chỉ, lớp học phần sẽ được mở nếu như có tổng số sinh viên đăng ký ít nhất là 20, các lớp học phần có số sinh viên đăng ký nhỏ hơn 20 nếu muốn mở lớp thì nhóm sinh viên phải nộp học phí để tổ chức cho 20 sinh viên; Chỉ mở lớp cho các học phần học lý thuyết (không có thực hành, thực tập), các học phần Giáo dục quốc phòng và học phần Giáo dục thể chất.