Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ, miễn, giảm học phí năm 2019

- Cấp hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 năm 2019 đối với sinh viên dân tộc thiểu số

- Công nhận đối tượng miễn học phí toàn khóa học diện: Mồ côi; Con người có công

- Công nhận đối tượng miễn học phí diện: Sinh viên DTTS thuộc Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo năm 2019

- Công nhận đối tượng giảm học phí toàn khóa học diện: Sinh viên DTTS thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Có quyết định và danh sách đính kèm