Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lược sử về đơn vị

   Phòng Hành chính – Tổng hợp ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà trường từ năm 1977.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

   Phòng Hành chính – Tổng hợp là đơn vị tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý hành chính của Trường.

2. Nhiệm vụ

   - Công tác tham mưu;

   - Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo;

   - Quản lý phôi bằng/chứng chỉ; 

   - Thực hiện chức năng hành chính và văn thư – lưu trữ;

   - Thực hiện chức năng lễ tân;

   - Quản lý phương tiện vận chuyển;

   - Công tác An ninh trật tự;

   - Công tác Phòng cháy chữa cháy;

   - Quản lý Nhà khách

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo đơn vị: 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng.

TS. Nguyễn Tuấn Hùng
Trưởng Phòng

TS. Võ Xuân Hội
Phó Trưởng Phòng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
Phó Trưởng Phòng

2. Chuyên viên: 10 chuyên viên.

1V. Đội ngũ cán bộ viên chức   

1. Số lượng cán bộ viên chức: 13 người.

2. Trình độ đào tạo:

   - Tiến sỹ: 02

   - Thạc sỹ: 04

   - Cử nhân: 06