Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Đi cày

Chuối xanh một quả

Cắm bốn chân tre

Thành con trâu đực

Nhìn giống giống ghê!

Hai ngọn cờ ngô

Làm cây cày nhỏ

Đem ra giữa ngõ

Buộc trâu đi cày

Trâu ơi, gắng đi

Cày cho xong ruộng

Chiều ta về sớm

Cất chuồng cho Trâu

Vắt! vắt! đi nào

Sao trâu chậm thế ?

Trâu mệt rồi ư ?

Chúng mình nghỉ nhé!

Bóng mát ngõ trưa

Thả trâu ăn cỏ

Bé nằm ngủ quên

Tóc hiu hiu gió...