Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ĐỒNG GIAO: THỢ RÈN

Than lò đỏ rực

Miếng sắc đỏ hồng

Người coi lực lưỡng

Búa vác thị hùng

Sắt để trên đe

Đập ghè muốn nát

Tàn bắn tóe loe

Tiếng nghe chan chát

Rát mặt mỏi tay

Suốt ngày đến tối

Song chịu khó làm

Tập rèn mới giỏi

Theo NXB Trẻ