Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ĐỒNG GIAO; GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG

Gánh gánh gồng gồng

Gánh sông gánh núi

Gánh củi gánh cành

Tay chạy cho nhanh

Về xây nhà bếp Nấu nồi cơm nếp

Chia ra năm phần

Một phần cho mẹ

Một phần cho cha

Một phần cho bà

Một phần cho chị

Một phần cho anh Ta chạy cho nhanh

Về xây nhà bếp

Nấu nồi cơm nếp…