Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ĐỒNG GIAO: NGHỀ NGHIỆP

Kỳ cà kỳ cạch!

Từng đường từng mạch

Này thước, này dao

Này vôi, này gạch

Đổ móng, đổ nền

Trát tường, trát vách

Làm cửa, làm nhà

Xây thành, xây quách

Tháng lại ngày qua

Ký cà, kỳ cạch!

Kỳ cà, kỳ cạch!

Tôi thích nghề tôi

Dậy từ sáng bạch

Lên đóng, lên thang

Ngồi cao, ngồi thấp

Bốn mặt xung quanh

Khí trời trong sạch

Chẳng phải cuối luồn

Chẳng cần chen lách

Hết hát tình tang

Lại cười khanh khách

Tuy ở giữa trời,

Vững hơn bàn thạch

Tôi thích nghề tôi

Làm ăn thanh bạch.

NXB Trẻ