Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH 11-11                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:  08  /TB-MNTH 11-11                                                                                         Đắk Lắk, ngày 10 tháng 02 năm2022

THÔNG BÁO

(Về việc Học sinh đi học trở lại từ ngày 14/02/2022)

   

 

Thực hiện thông báo số 449/TB-UBND ngày 08/02/2022 về việc tổ chức cho trẻ bậc học mầm non đi học lại từ ngày 14/02/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột.

Trường Mầm non Thực hành 11-11 trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh:

1. Thời gian: Trẻ các lớp đi học trực tiếp tại Trường từ ngày 14/02/2022.

2. Phụ huynh và tập thể CBVC, người lao động của Nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid -19: quy định 5K, quét mã QR.

3. Đón và trả trẻ

3.1. Đón trẻ

- Khối Nhà trẻ và Mầm: Thời gian đón trẻ từ 6h30 – 7h00, tại cổng chính Nhà trường theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Khối Chồi và Lá: Thời gian đón trẻ: 7h00 – 7h30, tại cổng chính Nhà trường theo sự hướng dẫn của giáo viên.

3.2. Trả trẻ

- Khối Nhà trẻ và Mầm: Thời gian trả trẻ từ 16h00- 16h30. Phụ huynh đón trẻ tại lớp.

- Khối Chồi và Lá: Thời gian trả trẻ từ 16h30 – 17h00, Phụ huynh đón trẻ tại lớp.

Để đảm bảo an toàn và thực hiện đúng chương trình chăm sóc, giáo trục trẻ tại Trường, Nhà trường không nhận trẻ vào lớp sau 8h00 và không trả trẻ trước 16h00. Khi đón trẻ phụ huynh vui lòng giữ khoảng cách và không cho trẻ ở lại chơi trong khuôn viên Nhà trường.

4. Những trường hợp phụ huynh vui lòng không cho trẻ đến Trường

- Trẻ sốt, mệt mỏi, ho, sổ mũi, có dấu hiệu bị cảm.

- Đang mắc các bệnh truyền nhiễm, được điều trị chưa khỏi hẳn, cần được theo dõi ở nhà.

- Trẻ có tiếp xúc gần với người mắc Covid-19.

Nhà trường rất mong Quý phụ huynh phối hợp cùng Nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến Trường.

            Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!

                                                                   Đắk Lắk, ngày 10 tháng 02 năm 2022

      Nơi nhận:                                                                                                                                 PHỤ TRÁCH CHUNG

          - BGH Nhà trường;

            - GVCN các lớp;

            - Đăng Website Trường;                                                                                                                    (Đã ký)

            - Lưu VT.                                                                              

                                   

                                                                                                                                                     ThS. Trần Thị Thùy Trang