Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/1/1972, Ấn Độ và Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong mục đích chung mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân hai nước. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ hiện đang ở mức Đối tác chiến lược toàn diện, với sự phát triển mạnh mẽ, rõ ràng về chính trị, kinh tế, văn hóa, năng lượng, trao đổi giữa con người với con người.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

Dẫn theo TTXVN 16/12/2021