Địa điểm làm việc: Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Mdrak, Buôn Đôn, Eakar, Krông Păk
Thu nhập:
• Fulltime: 7.000.000 - 9.000.000/60 giờ/ tháng
• Part-time: 140.000 - 180.000/giờ