Trong năm 2023, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk (DLIC) dự kiến tổ chức một số khóa bồi dưỡng kỹ năng nhằm hỗ trợ nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên. Để có những hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tế, Trung tâm thực hiện khảo sát này với đối tượng hướng tới là SINH VIÊN của trường ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN.

Thời gian thực hiện khảo sát đến hết ngày 6/12/2022.

Link khảo sát:

https://forms.gle/NvbTgQeiprk2f3Zi6