Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lãnh đạo đơn vị

 
 

II. Giới thiệu về đơn vị

A. Lịch sử hình thành

   Phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh được thành lập ngày 28 tháng 10 năm 2021 theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐTr của Hội đồng Trường trường Đại học Tây Nguyên dựa trên cơ sở sát nhập Trung tâm Thông tin và bộ phận tuyển sinh của trường Đại học Tây Nguyên.

B. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức điều hành, xây dựng, quản trị cổng thông tin, phát triển hệ thống mạng, công tác truyền thông và tư vấn tuyển sinh của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Hoạt động truyền thông

- Xây dựng kế hoạch hằng năm về công tác truyền thông của Trường;

- Quản lý các hoạt động truyền thông, đăng tải các thông tin trong và ngoài trường theo quy định của pháp luật và Nhà trường thông qua website trường và các trang fanpage của trường nhằm nâng cao giá trị và quảng bá thương hiệu của Trường;

- Thu thập, biên soạn và phối hợp với các đơn vị viết bài, đưa tin về các sự kiện liên quan đến các hoạt động của toàn Trường và các tổ chức đoàn thể trong Trường;

- Thu thập, xây dựng, lưu trữ và cập nhật cơ sở dữ liệu về truyền thông của Trường;

- Quản lý và cập nhật thông tin trang website của Nhà trường, hỗ trợ xây dựng trang Web cho các đơn vị;

- Chuẩn bị các sản phẩm truyền thông: tài liệu, hình ảnh, video giới thiệu về Trường, về các ngành….; các ấn phẩm phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh của Nhà trường lên website Trường;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường tuyên truyền về các hoạt động học tập, nghiên cứu và các hoạt động khác của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trên các kênh truyền thông.

2.2.  Công tác tư vấn tuyển sinh

- Xây dựng kế hoạch tư vấn tuyển sinh hàng năm;

- Tiếp nhận, thu thập, kiểm tra, xử lý thông tin và hoàn thiện hồ sơ thí sinh đăng ký để phục vụ công tác tuyển sinh;

- Chuẩn bị các tài liệu, catalogue, standee, bandroll, backdrop,… phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh;

- Quản trị các kênh truyền thông: Website, Fanpage, Zalo, Tiktok. Viết bài, thiết kế banner, poster, video về thông tin tuyển sinh các hệ đào tạo đăng tải lên các kênh truyền thông này;

- Tư vấn online thông tin tuyển sinh các hệ đào tạo qua các kênh Hotline, Messenger, Zalo và SMS;

- Phối hợp các công ty truyền thông thực hiện các chương trình Livestream, chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook, truyền hình;

- Thực hiện chương trình hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đại học trực tiếp tại các trường phổ thông;

- Phối hợp với các đơn vị ngoài thực hiện chương trình hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đại học;

- Phối hợp với các Khoa, Trung tâm,… để đăng tải thông tin tuyển sinh các chương trình đào tạo liên quan;

- Phối hợp với phòng Đào tạo nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển các hệ đào tạo;

- Thông báo kết quả tuyển sinh đại học chính quy qua các kênh truyền thông và chuyển phát nhanh (EMS);

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tư vấn tuyển sinh hàng năm;

- Triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về công tác tư vấn tuyển sinh đối với tất cả các bậc, hệ đào tạo của Trường.

2.3. Công tác Quản lý hệ thống mạng

- Quản lý, vận hành hệ thống máy chủ và hệ thống cơ sở dữ liệu của Nhà trường;

- Xây dựng phương án lắp đặt, nâng cấp hạ tầng hệ thống mạng trong toàn Trường;

- Phối hợp quản lý, bảo trì hoạt động hệ thống mạng Internet, mạng LAN của nhà trường đảm bảo hoạt động liên tục và đúng quy định hiện hành;

- Quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phòng hội thảo đa phương tiện phục vụ hội nghị, hội thảo và học tập trực tuyến qua mạng;

- Quản trị tài khoản email của Trường;

- Quản lý bản quyền Website Trường, website các đơn vị trong toàn trường;

- Hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.

2.4. Công tác khác

 Tham gia các Hội đồng theo phân công; phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng; phối hợp thực hiện nhiệm vụ phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số nhân sự của Phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh hiện nay gồm 06 cán bộ.

Lãnh đạo đơn vị:

- Ths. Phạm Văn Thuận

Các chuyên viên:

- CN. Đậu Thị Thúy Hoàn

- ThS. Nguyễn Thạch Cương

- ThS. Đỗ Thị Anh

- ThS. Trương Quỳnh Như

III. Phân công nhiệm vụ

1. Lãnh đạo: 

Phụ trách các hoạt động của Phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh.

2. Chuyên viên:  

- Quản lý hệ thống mạng trong toàn Trường bao gồm: Mở rộng, sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo hệ thống mạng trong toàn trường hoạt động;

- Quản lý hệ thống mạng không dây;

- Quản lý hệ thống mạng có dây;

- Hỗ trợ và cài đặt phần mềm QLĐT;

- Quản lý phòng Hội thảo đa phương tiện;

- Quản lý Hệ thống thư điện thử của Nhà trường;

- Thiết kế banner website;

- Quản lý website Khoa Sư phạm;

- Quản lý Fanpage Cựu Sinh Viên Trường ĐH Tây Nguyên;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Phòng giao.

3. Chuyên viên : CN. Đậu Thị Thúy Hoàn

- Thu thập, cập nhật tin tức các hoạt động của Nhà trường lên Website Trường và website các đơn vị;

- Biên soạn tin tức để cập nhật lên website;

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ; hướng dẫn cán bộ nhập điểm bộ phận, reset mật khẩu cho sinh viên, cán bộ giảng viên;    

- Quản lý cơ sở vật chất của đơn vị;

- Hoạt động công đoàn của đơn vị;

- Làm công tác văn thư;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Phòng giao.

4. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thạch Cương

- Quản trị hệ thống máy chủ.

- Quản trị hệ thống máy chủ Website.

- Quản trị hệ thống trang học liệu điện tử.

- Quản trị hệ thống Website của trường.

- Cập nhật nội dung, tin tức, thông báo… lên Website.

- Thay đổi, cập nhật thông tin giới thiệu các đơn vị trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường cập nhật các văn bản, các biểu mẫu… lên Website;

- Thiết kế banner cho website.

- Vận hành hệ thống đăng ký tín chỉ.

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ, cán bộ nhập điểm bộ phận, reset mật khẩu cho sinh viên, giảng viên.

- Thực hiện kiểm tra, bảo trì các server.

- Thực hiện kiểm tra, bảo trì các máy tính trong 2 phòng máy của Trung tâm.

- Hướng dẫn cách đăng thông báo, tin tức lên website của các đơn vị cho cán bộ phụ trách website của đơn vị.

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Phòng giao.

5. Chuyên viên: ThS. Đỗ Thị Anh

- Xây dựng kế hoạch tư vấn tuyển sinh hàng năm;

- Tiếp nhận, thu thập, kiểm tra, xử lý thông tin và hoàn thiện hồ sơ thí sinh đăng ký để phục vụ công tác tuyển sinh;

- Chuẩn bị các tài liệu, catalogue, standee, bandroll, backdrop,… phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh;

- Quản trị các kênh truyền thông: Website, Fanpage, Zalo, Tiktok. Viết bài, thiết kế banner, poster, video về thông tin tuyển sinh các hệ đào tạo đăng tải lên các kênh truyền thông này;

- Tư vấn online thông tin tuyển sinh các hệ đào tạo qua các kênh Hotline, Messenger, Zalo và SMS;

- Phối hợp các công ty truyền thông thực hiện các chương trình Livestream, chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook, truyền hình;

- Thực hiện chương trình hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đại học trực tiếp tại các trường phổ thông;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Phòng giao.

6. Chuyên viên: ThS. Trương Thị như

- Tư vấn online thông tin tuyển sinh các hệ đào tạo qua các kênh Hotline, Messenger, Zalo và SMS;

- Thực hiện chương trình hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đại học trực tiếp tại các trường phổ thông;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Phòng giao.