Vinaora Nivo Slider 3.x

Sáng ngày 10 tháng 03 năm 2023, Công đoàn Khoa Lý luận chính trị đã tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Về dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh, Bí thư đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch công đoàn trường Đại học Tây Nguyên cùng toàn thể đoàn viên công đoàn khoa LLCT.

Các đồng chí công đoàn viên đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trong các nội dung làm việc của đại hội. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

Với phương châm "Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết và Phát triển vì đoàn viên và người lao động”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn khoa LLCT xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CCVC-NLĐ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn khoa LLCT phấn đấu 100%  cán bộ, đoàn viên Công đoàn thực hiện đúng Luật Công đoàn, điều lệ Công đoàn, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; hàng năm phấn đấu 100%  cá nhân đạt danh hiệu LĐTT, 100% gia đình CCVC-NLĐ đạt gia đình văn hóa.

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoa LLCT, nhiệm kỳ 2023-2028 với 03 đồng chí, bầu 02 đại biểu dự Đại hội Công trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết thúc Đại hội, toàn thể công đoàn viên Công đoàn khoa nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mà công đoàn cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

 

BCH CÔNG ĐOÀN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ