Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện Quyết định số 2483/QĐ-ĐHTN ngày 13/12/2022 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2022, ngày 19 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường tầng 5 Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022:

Đề tài: Văn hoá ứng xử của người M’Nông với môi trường tự nhiên ở Đắk Nông hiện nay, Mã số T2022-14CB, CNĐT: TS. Lê Thị Hồng Hạnh, thành viên: CN. Bùi Thị Thu.

Đề tài đã có sản phẩm là 1 bài báo khoa học được duyệt đăng trên tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, đã hướng dẫn thành công 1 khóa luận tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên.

Các thành viên Hội đồng đã đưa ra một số nhận xét và góp ý để nhóm tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo.

Hội đồng nghiệm thu đề tài kết luận: đề tài đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Khoa Lý luận Chính trị