Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2022, theo thuyết minh của các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 đã được Nhà trường phê duyệt, cùng sự đồng ý của Lãnh đạo khoa, bộ môn và các Chủ nhiệm đề tài, ngày 5/12/2022, tại Hội trường tầng 5, Nhà điều hành Trường ĐHTN, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội thảo, sinh hoạt học thuật cho 02 đề tài cơ sở năm 2022 của 02 giảng viên:

1. Đề tài: Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên hiện nay, CNĐT: ThS. Phạm Thị Tâm, thành viên: ThS. Nguyễn Đình Huấn.

2. Đề tài: Văn hoá ứng xử của người M’Nông với môi trường tự nhiên ở Đắk Nông hiện nay, CNĐT: ThS. Lê Thị Hồng Hạnh, thành viên: CN. Bùi Thị Thu.

Tại Hội thảo, hai chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu của các đề tài theo tiến độ đến hết tháng 11/2022. Đề tài 1 đã được duyệt bài báo khoa học cho tạp chí khoa học của Trường. Đề tài 2 đã gửi bài báo khoa học cho tạp chí của Trường, đang đợi kết quả phản biện.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các đề tài, các đại biểu được mời tham dự Hội thảo đã đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cho các đề tài, trong đó có những ý kiến rất sát thực, mang tính chuyên môn cao để các chủ nhiệm đề tài có những điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo và các sản phẩm theo thuyết minh, đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HỘI THẢO

 

 

 

Khoa Lý luận chính trị