Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023 của Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Tây Nguyên, từ ngày 07/11/2022 đến ngày 10/11/2022, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức cho sinh viên tham quan, học tập tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tham gia học phần thực tế chuyên môn gồm 11 sinh viên của 2 lớp Giáo dục chính trị K2019, Triết học K2019 và 2 giảng viên ThS. Nguyễn Thị Hải Yến (Trưởng đoàn), TS. Lê Thị Hồng Hạnh. Đây là học phần mang tính thực tiễn cao và hữu ích đối với sinh viên của Khoa Lý luận chính trị.

Các sinh viên với sự hướng dẫn của giảng viên Khoa Lý luận chính trị đã thực hiện chuyến thực tế chuyên môn tại một số địa điểm như: Bảo tàng Lâm Đồng, Dinh Bảo Đại (Dinh 3), Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV, Thiền viện Trúc Lâm, Đường hầm điêu khắc và Đồi chè Cầu Đất. Tại mỗi địa điểm, đoàn thực tế chuyên môn đều được các hướng dẫn viên thuyết minh chi tiết về các hiện vật lịch sử, đặc điểm tự nhiên – xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân nơi đây. Những trải nghiệm thực tế tại các địa điểm tham quan, học tập giúp sinh viên Khoa Lý luận chính trị nhận thức sâu sắc hơn những kiến thức chuyên ngành đã học, đồng thời góp phần gắn kết giữa lý luận với thực tiễn.

Chuyến đi thực tế chuyên môn không chỉ là một hoạt động học tập quan trọng trong chương trình đào tạo mà còn mang lại cho các bạn sinh viên những kỷ niệm đẹp, khó quên với thầy cô và bạn bè.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CHUYÊN MÔN

Khoa Lý luận chính trị