Vinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức Hội thảo)

Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023-2024 về “Phát triển thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Nguyên” sẽ được tổ chức vào lúc 08h00, ngày 27/05/2024 tại phòng 5.1 Nhà Điều hành – Trường Đại học Tây Nguyên.

Kính mời quý Thầy Cô, các anh chị và sinh viên quan tâm đến dự.

Trân trọng!