Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh năm 2022

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thành phần hoá học và tác dụng sinh học của cây Cà đắng thu hái tại Đắk Lắk

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Minh Tâm

3. Các thành viên thực hiện chính:

 • PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
 • ThS. Phan Thị Kim Phụng
 • GS. TS. Nguyễn Anh Dũng

4. Thư ký khoa học: ThS. Nguyễn Hoàng Anh Thư

5. Mục tiêu của nhiệm vụ: Định danh, khảo sát được thành phần hóa học theo định hướng tác dụng sinh học của cây Cà đắng thu hái tại Đắk Lắk để xây dựng được quy trình điều chế cao đặc từ cây Cà đắng.

6. Nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

 • Xác định tên khoa học của loài Cà đắng thu hái tại Đắk Lắk.
 • Xác định bộ phận dùng có tác dụng sinh học.
 • Xây dựng quy trình chiết xuất các hợp chất theo định hướng sinh học từ bộ phận được lựa chọn và tiến hành chiết xuất.
 • Xác định cấu trúc hóa học và tác dụng sinh học của các hợp chất được phân lập từ Cà đắng.
 • Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho nguyên liệu đầu vào và xác định điều kiện chiết xuất cao đặc Cà đắng.
 • Xây dựng bộ tiêu chuẩn cho cao Cà đắng và điều chế cao.

7. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi: từ tháng 3/2022 đến tháng 4/2024.

 • Phương thức khoán chi: khoán từng phần

8. Tổng số kinh phí thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 789.914.400

9. Các sản phẩm của nhiệm vụ:

STT

Sản phẩm

Đơn vị tính

Số lượng, quy mô thực hiện

1

Dạng 1

 

 

1.1

Mẫu tiêu bản khô Cà đắng

Mẫu

1

1.2

Cao đặc Cà đắng

Gam

200

2

Dạng 2

 

 

2.1

Tên Khoa học của dược liệu Cà đắng

Tên

1

2.2

Tiêu chuẩn chất lượng dược liệu đầu vào

Tiêu chuẩn

1

2.3

Quy trình chiết xuất cao đặc thành phẩm

Quy trình

1

2.4

Báo cáo thử nghiệm tác dụng sinh học của các phân đoạn và chất tinh khiết

Báo cáo

1

2.5

Tiêu chuẩn cao đặc Cà đắng

Tiêu chuẩn

1

2.6

Báo cáo thử nghiệm độc tính của cao đặc Cà đắng

Báo cáo

1

2.7

Quy trình định lượng chất đánh dấu trong cao đặc Cà đắng

Quy trình

1

2.8

Báo cáo tổng kết đề tài

Báo cáo

1

2.9

Báo cáo tóm tắt đề tài

Báo cáo

1

3

Dạng 3

 

 

3.1

Bài báo khoa học trong nước

Bài báo

2

4

Hỗ trợ đào tạo sau đại học

Thạc sĩ

1

10. Quyết toán kinh phí thực chi theo nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện;

Quyết toán kinh phí thực chi theo nội dung (đã quyết toán):

 • Nguyên vật liệu: 217.238.900 đồng
 • Tập huấn: 1.600.000 đồng
 • Quản lý đề tài: 15.000.000 đồng
 • In ấn, văn phòng phẩm: 9.000.000 đồng

Mức tiền công thực nhận (đã quyết toán): 378.982.500 đồng

11. Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện