Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh Đắk Nông 2023

1. Tên nhiệm vụ Đề tài KH&CN cấp tỉnh Đắk Nông năm 2023 “Nghiên cứu phát triển sản phẩm thương mại từ nấm Linh chi (Ganodermataceae Donk) có nguồn gốc từ Vườn quốc gia Tà Đùng”

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

3. Các thành viên thực hiện chính: 

1

PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

Chủ nhiệm đề tài, Thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

2

ThS. Nguyễn Hữu Kiên

Thành viên chính, Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

3

TS. Trần Thị Thu Hiền

Thành viên chính, Thành viên

Trung tâm Giáo Dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk

4

ThS. Phạm Thị Huyền Thoa

Thành viên chính, Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

5

TS. Trần Thị Phương Hạnh

Thành viên chính, Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

6

ThS. Trần Thị Kim Thi

Thư kí đề tài, Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

7

ThS.Trần Thị Thanh Thảo

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

8

TS. Ao Xuân Hòa

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

9

TS. Nguyễn Phi Hùng

Thành viên

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

10

TS. Tô Đạo Cường

Thành viên

Trường Đại học Phenikaa

11

CN. Võ Thị Thu Nguyệt

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

12

KS. Lê Thụy Vân Nhi

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

13

ThS. Lê Thanh Hùng

Thành viên

Trường Trung cấp Đắk Lắk

14

ThS. Trần Thị Mai Hương

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

4. Thư ký khoa học: ThS. Trần Thị Kim Thi

5. Mục tiêu của nhiệm vụ : 

 • Đánh giá đa dạng của các loài nấm thuộc họ Ganodermataceae tại Vườn quốc gia Tà Đùng    
 • Đánh giá dược tính của các loài nấm thuộc họ Ganodermataceae tại Vườn quốc gia Tà Đùng   
 • Phát triển sản phẩm thương mại sản phẩm đặc trưng từ loài nấm thuộc họ Ganodermataceae Donk có nguồn gốc từ Vườn Quốc gia Tà Đùng

6. Nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện

 • Lập bộ dữ liệu và xây dựng bộ tiêu bản về các loài nấm thuộc họ Ganodermataceae Donk ở Vườn quốc gia Tà Đùng   
 • Xác định giá trị khoa học của một số loài Nấm thuộc họ Ganodermataceae Donk ở Vườn quốc gia Tà Đùng
 • Nhân giống và nuôi trồng loài Ganoderma spp. có hoạt tính sinh học có nguồn gốc tại Vườn quốc gia Tà Đùng tỉnh Đắk Nông để làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm
 • Nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương mại từ Nấm Linh chi

7. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi Từ tháng 12/2023 đến tháng 11/2025

8. Tổng số kinh phí thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt 1.367.895.000 đồng

9. Các sản phẩm của nhiệm vụ :

 • Bộ dữ liệu về các loài nấm thuộc họ Ganodermataceae,
 • Quy trình nhân giống loài Nấm Linh chi (Ganoderma spp.) tiềm năng.
 • Quy trình nuôi trồng loài Nấm Linh chi (Ganoderma spp.) tiềm năng để làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm Nấm Linh chi.
 • Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cao Linh chi.
 • Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rượu Linh chi.
 • Tiêu chuẩn nguyên liệu Nấm Linh chi cho sản xuất chế phẩm.
 • Tiêu chuẩn cơ sở cho chế phẩm nấm Linh chi.
 • Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm dạng cao Linh chi làm từ chế phẩm nấm Linh chi.
 • Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm rượu Linh chi làm từ chế phẩm nấm Linh chi.

10. Quyết toán kinh phí thực chi theo nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện: : Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện

11. Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện