Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc

Phó Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh

Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Lê Đức Niêm

Phó Bí thư Đảng ủy

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHÓA XI
I
(Nhiệm kỳ 20
20 - 2025
)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh

Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Nguyễn Thanh Trúc

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Lê Đức Niêm

Phó Bí thư Đảng ủy

4

Đ/c Nguyễn Văn Nam

Đảng Ủy viên

5

Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng

Đảng Ủy viên

6

Đ/c Phùng Minh Lương

Đảng ủy viên

7

Đ/c Phạm Trọng Lượng

Đảng ủy viên

8

Đ/c Nguyễn Thanh Tân

Đảng ủy viên

9

Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng

Đảng ủy viên

10

Đ/c Bùi Ngọc Tân

Đảng ủy viên

11

Đ/c Nguyễn Văn Bồng

Đảng ủy viên

12

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến

Đảng ủy viên

13

Đ/c Nguyễn Hữu Duẩn

Đảng ủy viên

14

Đ/c Phương Minh Hải

Đảng ủy viên

15

Đ/c Ngô Thị Hiếu

Đảng ủy viên

16

Đ/c Nguyễn Phương Đại Nguyên

Đảng ủy viên

17

Đ/c Lê Thế Phiệt

Đảng ủy viên

18

Đ/c 

Đảng ủy viên

19

Đ/c Nguyễn Đình Sỹ

Đảng ủy viên

20

Đ/c Nguyễn Quang Vinh

Đảng ủy viên

 

 Ban thường vụ Đảng bộ Trường ĐH Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh

Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Nguyễn Thanh Trúc

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Lê Đức Niêm

Phó Bí thư Đảng ủy

4

Đ/c Nguyễn Văn Nam

Ủy viên

5

Đ/c Nguyễn Thanh Tân

Ủy viên

6

Đ/c Lê Thế Phiệt

Ủy viên

7

Đ/c Nguyễn Phương Đại Nguyên

Ủy viên

 

 Ủy Ban kiểm tra Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Lê Đức Niêm

Chủ nhiệm

2

Đ/c Mã Thị Kim Hà

Phó chủ nhiệm

3

Đ/c Phạm Trọng Lượng

Ủy viên

4

Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng

Ủy viên

5

Đ/c Bùi Ngọc Tân

Ủy viên