Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHÓA XI
(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Nguyễn Thanh Trúc

Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Trần Trung Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Văn Tiến Dũng

Đảng Ủy viên

4

Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh

Đảng Ủy viên

5

Đ/c Võ Hồng Sinh

Đảng ủy viên

6

Đ/c Nguyễn Văn Diên

Đảng ủy viên

7

Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng

Đảng ủy viên

8

Đ/c Nguyễn Thanh Hưng

Đảng ủy viên

9

Đ/c Phùng Minh Lương

Đảng ủy viên

10

Đ/c Lê Đức Niêm

Đảng ủy viên

11

Đ/c Phạm Trọng Lượng

Đảng ủy viên

13

Đ/c Phan Văn Trọng

Đảng ủy viên

14

Đ/c Nguyễn Thanh Tân

Đảng ủy viên

15

Đ/c Nguyễn Văn Nam

Đảng ủy viên

16

Đ/c Trương Hải

Đảng ủy viên

17

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

Đảng ủy viên

18

Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng

Đảng ủy viên

19

Đ/c Bùi Ngọc Tân

Đảng ủy viên

 

 Ban thường vụ Đảng bộ Trường ĐH Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Nguyễn Thanh Trúc

Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Trần Trung Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Văn Tiến Dũng

Thường vụ Đảng ủy

4

Đ/c Võ Hồng Sinh

Thường vụ Đảng ủy

5

Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh

Thường vụ Đảng ủy

 

 Ủy Ban kiểm tra Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Võ Hồng Sinh

Chủ nhiệm

2

Đ/c Nguyễn Thanh Tân

Phó chủ nhiệm

3

Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh

Ủy viên

4

Đ/c Phạm Trọng Lượng

Ủy viên

5

Đ/c Đoàn Thị Tâm

Ủy viên