Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHÓA XI
I
(Nhiệm kỳ 20
20 - 2025
)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Nguyễn Thanh Trúc

Phó Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Lê Đức Niêm

Đảng Ủy viên

4

Đ/c Nguyễn Văn Nam

Đảng Ủy viên

5

Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng

Đảng Ủy viên

6

Đ/c Phùng Minh Lương

Đảng ủy viên

7

Đ/c Phạm Trọng Lượng

Đảng ủy viên

8

Đ/c Nguyễn Thanh Tân

Đảng ủy viên

9

Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng

Đảng ủy viên

10

Đ/c Bùi Ngọc Tân

Đảng ủy viên

11

Đ/c Nguyễn Văn Bồng

Đảng ủy viên

12

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến

Đảng ủy viên

13

Đ/c Nguyễn Hữu Duẩn

Đảng ủy viên

14

Đ/c Phương Minh Hải

Đảng ủy viên

15

Đ/c Ngô Thị Hiếu

Đảng ủy viên

16

Đ/c Nguyễn Phương Đại Nguyên

Đảng ủy viên

17

Đ/c Lê Thế Phiệt

Đảng ủy viên

18

Đ/c Vũ Nhật Phương

Đảng ủy viên

19

Đ/c Nguyễn Đình Sỹ

Đảng ủy viên

20

Đ/c Nguyễn Quang Vinh

Đảng ủy viên

 

 Ban thường vụ Đảng bộ Trường ĐH Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Nguyễn Thanh Trúc

Phó Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Lê Đức Niêm

Thường vụ Đảng ủy

4

Đ/c Nguyễn Thanh Tân

Thường vụ Đảng ủy

 

 Ủy Ban kiểm tra Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh

Chủ nhiệm

2

Đ/c Ngô Thị Hiếu

Phó chủ nhiệm

3

Đ/c Phạm Trọng Lượng

Ủy viên

4

Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng

Ủy viên

5

Đ/c Bùi Ngọc Tân

Ủy viên