Vinaora Nivo Slider 3.x

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 của Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Tây Nguyên, từ ngày 30/5/2022 đến ngày 02/06/2022, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức cho sinh viên học tập thực tế tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tham gia học phần thực tế chuyên môn gồm 16 sinh viên của 2 lớp Giáo dục chính trị K2018, Triết học K2018 và 2 giảng viên ThS. Nguyễn Thị Hải Yến (Trưởng đoàn), ThS. Lại Thị Ngọc Hạnh. Đây là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Giáo dục chính trị và Triết học, có thời lượng 01 tín chỉ thực hành. Học phần giúp sinh viên tiếp xúc với thực tế đất nước thông qua việc tham quan các di tích lịch sử, chứng tích chiến tranh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh,… qua đó gắn lý luận với thực tiễn, rèn luyện, nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước, địa phương.

Các sinh viên với sự hướng dẫn của giảng viên Khoa Lý luận chính trị đã thực hiện chuyến thực tế chuyên môn tại một số địa điểm như: Bảo tàng Lâm Đồng, Dinh Bảo Đại (Dinh 3), Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV, Thiền viện Trúc Lâm, Đường hầm điêu khắc và Đồi chè Cầu Đất. Tại mỗi địa điểm, đoàn thực tế chuyên môn đều được các hướng dẫn viên thuyết minh chi tiết về các hiện vật lịch sử, đặc điểm tự nhiên - xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân nơi đây. Những trải nghiệm thực tế tại các địa điểm tham quan, học tập giúp sinh viên Khoa Lý luận chính trị nhận thức sâu sắc hơn những kiến thức chuyên ngành đã học, đồng thời góp phần gắn kết giữa lý luận với thực tiễn.

Chuyến đi thực tế chuyên môn không chỉ là một hoạt động học tập quan trọng trong chương trình đào tạo mà còn mang lại cho các bạn sinh viên những kỷ niệm đẹp, khó quên với thầy cô và bạn bè.

Kết thúc chuyến đi, các bạn sinh viên hoàn thành báo cáo thực tế chuyên môn theo quy định. Kết quả: tất cả sinh viên đều đạt yêu cầu của môn học, cụ thể 14 sinh viên đạt điểm A, 01 sinh viên đạt điểm B và 1 sinh viên điểm C.

 Một số hình ảnh của chuyến đi thực tế chuyên môn:

                                                                                                                     KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ